Deze website is met name bestemd voor tandartsen, tandprothetici, mondhygiënisten, tandtechnici en andere belangstellenden die geïnteresseerd zijn in cursussen op het terrein van de volledige gebitsprothese, de partiële prothese en de overkappingsprothese op implantaten in boven- en onderkaak en sinds kort in een cursus over evidence based dentistry.

De site is opgezet om meer bekendheid te geven aan de cursussen en voordrachten die door mij in samenwerking met organisaties zoals ACTA, tandarts- of tandprothetische praktijken of andere bedrijven, op bovengenoemde terreinen worden verzorgd, én om u attent te maken op cursussen of voordrachten waarvoor u me zou kunnen uitnodigen. De opzet en inhoud van de cursussen treft u aan onder het kopje ‘CURSUSAANBOD’.